KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - Sözleşmenin konusu


İşbu sözleşmenin konusu, restoran,kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti veren işyeri müşterisine, internet ortamında veya mobil telefonlar ve benzeri platformlarda geliştirilebilen uygulamalar aracılığı ile Eyosoft Aş oluşturmuş olduğu marka olan KARDO menü hizmetinden yararlanmasını içermektedir. Bu sözleşmede KARDO uygulaması ve web sitesi sistemine dahil olan müşterisi “kullanıcı”, EYOSOFT Elektronik İletişim Yazılım Ticaret A.Ş. kısaca “hizmet veren” olarak anılacaktır. Madde 2 - Hizmetlerin kapsamı


Hizmet verenin sağladığı restoran rezervasyon hizmetleri; kullanıcılara internet ortamında veya mobil telefonlar ile benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar aracılığıyla sair dijital ortamlarda sisteme dahil restoran, kafe ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren işyerlerinin belirli KARDO menusunu görüntüleme, ilgili işyerinde sipariş verme, geçmiş siparişlerini görüntüleme, sisteme dahil restoranlara ve hizmet verenin iş ortaklarının sağladığı platformlarda puan verme ve gizli yorum yapma, favori işyerlerine ekleme, ilgili Kardo Menusunu EYOSOFT aş nin ödeme sistemi olan QR ödeme, mobil ödeme sistemleri ile EYOSOFT tarafından belirlenen indirimli menü fiyatı üzerinden ödemeyi kapsar. Madde 3 - Sözleşmenin onayı


Her kullanıcı sözleşme konusu restoran rezervasyon sistemine ‘kardo.com’ web adresinden; kayıt formu doldurarak veya Facebook, Google ve benzeri sosyal medya ağları üyeliği aracılığı ile üye olabilir. Sisteme üye olan her kullanıcı üye olurken onaylamak suretiyle, Hizmet veren ile akdetmiş olduğu işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul etmiş sayılır. Madde 4 - Üyelik Sistemi


Her kullanıcı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur. “kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez. Her kullanıcı, KARDO menü sistemine bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde hizmet veren talep üzerine, kullanıcının sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Hizmet veren şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir. Madde 5 - Kullanıcının Yükümlülükleri


5.1 Kullanıcı, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Kullanıcı, hatalı veya noksan bilgi vermesi nedeniyle kendisinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve bu durumda sisteme üyeliğinin sona ereceğini kabul eder.

5.2 Kulanıcı “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. 

5.3 Kullanıcı, hizmet veren tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının hizmet veren ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

5.4 Kullanıcı sisteme girdiği şahsi fikir, düşünce, ifadeleri, sisteme eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye restoran ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar da dahil hizmet verenin bu fikir, bilgi, düşünce ifade ve dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. 

5.5 Kullanıcı, kardo sisteminde üçüncü kişilere ait görsellerin, düşüncelerin, telif hakkını haiz içeriklerin ve benzerlerinin izinsiz olarak kullanılmasından sadece kullanıcının mesul olacağını ve kati suretle hizmet verenin sorumluluğunda olmadığını kabul eder. 

5.7 Kullanıcı, kardo menü sistemi dışında sair bir hizmet sağlayıcı üzerinden alınmış fırsat veya kampanyanın, kampanya dahilinde belirtilen süre içerisinde kullanmamasından dolayı sorumluluğun sadece kendisine ait olacağını kabul eder. 

5.8 Kullanıcı, sisteme üye işyerinde sipariş vermiş olduğu menuyu eksik gelmesi halinde kullanıcının KARDO müşteri temcilsine bildirmesi ve şikayetin değerlendirmesi sonucu ücret iadesi veya ekstra farklı bir ürünü ücretsiz verilmesi hakkı eyosoft aş’de saklıdır. Kullanıcı, promosyon ürün tüketip, bir süre sonra KARDO sisteminden çıkıp kalan parasını iade almak istediğinde, promosyon ürün gerçek satış bedelinin tamamı kullanıcıdan kesildikten sonra KARDO sistemi üzerinden kullanıcıya iade edilecektir. (Örnek: Kullanıcının 50,00-TL KARDO sistemine ödemiş olduğu bir bedel olduğunu farz ettiğimizde, kullanıcının 25,00-TL olan bir ürünü promosyon ile 5,00-TL’ye tüketmesi sonrasında KARDO sisteminden çıkmak istemesi halinde 50,00-TL depozitinden 25,00-TL ürünün tam bedeli kesildikten sonra kullanıcıya kalan 25,00-TL iadesi yapılacaktır.)

5.13 Kullanıcı, sisteme girdiği bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce kullanılmasından, ayrıca paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan dolayı oluşabilecek zararlardan eyosoft A.Ş.’nin sorumlu olmadığını kabul eder.

5.14 Kullanıcı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip, tehdit edici, ahlak kurallarına aykırı, ırkçı söylem taşıyan mesaj veya yorum göndermemeyi, sisteme eklediği yazı, başlık, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali haklarını hizmet veren ne devredildiğini kabul eder. 

5.15 Kullanıcı diğer kullanıcıların kardo sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcılara hakaret, tehdit ve taciz içeren sözler söylememeyi, kişi veya kurumların kişilik haklarını ve isimlerini hakaret etmemeyi, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı kabul eder. 

5.16 Kullanıcı kardo sistemini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi kabul eder. 

5.17 Kullanıcı kardo sistemini kullanmasından dolayı uğrayacağı zararın sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, sistemi kullanması sırasında elde ettiği bilgi, kayıt veya malzemeyi kullanmasından dolayı kendisinin uğrayacağı zararın veya bilgisayarının uğrayacağı zararın, arızaların, bilgi kayıplarının ve sair zarar ve kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, bu konularda hizmet verenden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir alacak, tazminat ve sair talebinin olmadığını kabul eder. 

5.18 Kullanıcı kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta, yazılım virüsü ve benzer gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı, başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı, kardo sisteminde çerez tabir edilen tanımlama bilgileri kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların sistemde gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu bildiğini kabul ve taahhüt eder. 

5.19 Kullanıcı, işbu sözleşmeyi onayladığı tarihten itibaren, Hizmet Veren her türlü elektronik iletişim araçlarıyla tarafına reklam amaçlı ticari elektronik ileti gönderebilir. 6. Hizmet verenin yetkileri 


6.1 Hizmet veren kardo sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Hizmet veren ürettiği veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 

6.2 Hizmet veren kullanıcının sisteme kaydettiği yorumlarda adının tam ve soyadının ilk harfinin paylaşma yetkisine sahiptir. Hizmet veren kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler hizmet verenin Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine aykırılık teşkil etmez. 

6.3 Hizmet veren kullanıcılarını yararlanabilecekleri promosyonlar ile kardo sistemi dâhilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilir, kullanıcılara sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilir. Kullanıcılar bilgilendirilmek istedikleri kanalları kendileri belirleyebilecektir ve dilediklerinde bilgilendirme e-posta listesinden çıkma veya sair kanallar aracılığıyla bilgilerin kendilerine iletilmemesi yönündeki taleplerini iletebilirler. 

6.4 Hizmet veren kullanıcılar ve üye restoran arasında anılan bilgilerin paylaşımından dolayı yaşanabilecek uyuşmazlıklarda taraf değildir ve bu uyuşmazlıklardan sorumlu tutulamaz. 

6.5 Hizmet veren her zaman herhangi bir uyarı yapmadan kardo sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya almaya veya tamamen durdurmaya, güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların üyeliklerini geçici bir süre askıya almaya veya tamamen durdurmaya yetkilidir. Sistemin veya kullanıcı üyeliğinin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı hizmet verenin kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre EYOSOFT AŞ tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülemeye ve onaylamaya yetkilidir. Hizmet veren kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya KARDO sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engellemeye yetkilidir. 

6.6 Hizmet veren dilediği zaman ve sürekli olarak tüm KARDO sistemini izlemeye yetkilidir. 

6.7 Hizmet veren sözleşmede belirtilen kurallara aykırı davrandığı takdirde gerekli gördüğü müdahaleleri yapmaya, kullanıcının üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. 

6.8 Hizmet veren KARDO sistemini reklam ve ticari amaçla kullanmaya yetkilidir. 

6.9 Hizmet veren kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı hizmet verenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

6.10 Hizmet veren kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği her türlü bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma veya KARDO sistemi içinde uygun göreceği başka bir yere taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi veya yayınlanmasından dolayı kullanıcı hizmet verenden ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak tazminat veya telif ücreti talep edemez. 

6.12 Hizmet veren ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. 7. Kanuni değişiklikler 


İşbu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler EYOSOFT sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. 8. İspat yükümlülüğü 


KARDO sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, rezervasyonları, yorum ve değerlendirmeler i Gizlilik Sözleşmesi kapsamında en az üç (3) yıl saklanır. İşbu sözleşmenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta KARDO sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. 9. Uygulanacak hukuk ve ihtilafların çözümü 


İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemesi ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 10. Yürürlük ve fesih 


İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından ve sözleşmeyi kabul ettiğini sistemde işaretlemesinden itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer. Taraflar işbu sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebilirler.